A „Keresztények Segítsége” Alapítvány küldetése a legkülönbözőbb értelemben vett hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és gondozása, különösen pedig Bosco Szent János Megelőző Nevelési módszerének alkalmazása és minél szélesebb körben való megismertetése.

Don Bosco nevelési módszerének alapjai
Bosco Szent János egy rendkívüli nevelő volt. Éles elmével, globális látásmódjával, mély lelkületével olyan nevelési rendszert épített ki, mely a személy egészét átfogja és segíti annak fejlődését – mind a test, szív, értelem és lélek szintjén. A nevelési mű középpontjába állítva a fiatal személyiséget, a növekedésre és a szabadságra teszi a hangsúlyt.

Pontosan azért, hogy a XIX. században már meglévő megtorló nevelési módszertől elhatárolja, a megelőző módszer nevet adja neki – a büntetés szükségességének elkerülésére törekedve, miközben olyan környezetbe vonja be a fiatalt, ahol a legjobbat hozhatja ki magából.
A fiatal számára legalkalmasabb nevelési légkört hozza létre, amely bátorítólag hat önkifejező képességeire, és segít olyan attitűdök kialakításában, amelyek a jó, az értékek, a boldogság, ill. az élet növekedésére vezetnek.
Módszerének három alappillére a szeretet, az ésszerűség és a vallás.

Az Alapítvány céljai:
Az Alapítvány az alábbi célkitűzések elérése érdekében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére szolgáló közhasznú tevékenységet folytat. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

  • Az alapítvány székhelyén, illetve annak vonzáskörzetében gyermekek foglalkoztatására alkalmas közösségi helységek üzemeltetése. (Don Bosco Ház) fönntartása, illetve az ott zajló foglakozásokhoz, oktatási-nevelési tevékenységekhez az anyagi háttér megteremtése. (Don Bosco Nevelési Központ, Óvoda, Oratórium)
  • Az Alapítvány székhelyének közelében sportpálya létesítése, üzemeltetése, illetve sport és szabadidős tevékenységek folytatásához szükséges feltételek biztosítása.
  • Don Bosco Megelőző Nevelési Módszerének tanfolyamokon való ismertetése.
  • E módszer alapján ifjúsági vezetők képzése, pedagógusok továbbképzése
  • Ifjúsági lelkiközpont kialakítása céljából a templom, plébániaépület felújítása karban tartása, felszerelése és működtetése.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:

  • Nevelés oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúságvédelmi érdekképviselet
  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgálatatások