Szőke Andrea Zsuzsanna
Szőke Andrea Zsuzsanna - Tanár-gyógypedagógus, Alapozó mozgásfejlesztő

Alapozó mozgásfejlesztés

,,Minden fejlesztésnek a mozgásból kell kiindulnia.” (Bárczi Gusztáv)

Közel húsz évet töltöttem el a gyógypedagógiában ahol SNI-sajátos nevelési igényű, és BTMN-beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel foglalkoztam. Öt évig a II. Kerületi Pedagógiai Szakszolgálatban dolgoztam, ahol fejlesztő tevékenységet folytattam speciálisan az óvodás korosztály számára, és szakértői vizsgálatokat végeztem. A gyógypedagógiában , az alkalmazott mozgástanítás, mozgásra nevelés, mozgásritmus képzés, mozgásfejlesztés, az edzéselméletnek speciális ágaként is definiálható. Az alapozó terápia, mozgásfejlesztés a fejlődéstani és a nagymozgások, rugalmasság, egyensúly, testséma-térbeli tájékozódás, finommotorika, ritmuskészség területeit célozza, hogy csak a főbb területeket emeljem ki. Mindezek fejlesztése során, vele együtt fejlődnek a kognitív-megismerő funkciók is, amely a figyelem, emlékezet, érzékelés-észlelés, gondolkodás. A gyermekek fejlődésének szempontjából igen fontos, hogy az alapvető fejlődéstani mozgásformák időben megjelenjenek, minőségileg karakterisztikusak legyenek. Az elsődleges célom a fejlesztések során a gyermekek csecsemőkori reflexprofiljának a vizsgálata, erre épülve célzottan alkalmazom az Alapozó-torna mozgásfejlesztését.

Az eredményes fejlesztéshez heti 2 alkalom ajánlott.

Ára: 4200 Ft/ 60 perc

Várjuk szeretettel a gyermekeket!

Szőke Andrea Zsuzsanna

szakvizsgázott tanár-gyógypedagógus